فرود دقیق چترباز ایرانی در مسابقات نظامی جهان

تیپ 33 المهدی سپاه در مسابقات نظامی

 فیلم فرود دقیق چترباز ایرانی در مسابقات نظامی ۲۰۱۷ که در کشور چین در حال برگزاری است، منتشر شد. این چترباز نماینده نیروهای مسلح کشورمان و عضو تیپ نیروی مخصوص ۳۳ المهدی(عج) است.

/ 0 نظر / 22 بازدید