طرح‌های اقتصادی و مأموریتی ایران در برنامه 10 ساله فضایی

نیازهای ما در مدارهای کم ارتفاع پوشش داده می شود/ برای منظومه‌های پرتعداد طرح‌های مهم اقتصادی و ماموریتی داریم

حسن شهرابی رئیس گروه فضایی صاایران با بیان اینکه با افتتاح پایگاه فضایی امام خمینی(ره) امکان حضور در مدار کم ارتفاع توسط پرتابگرهای کشورمان فراهم شد، اظهار داشت: این یک دستاورد خوبی است و ما اکنون قابلیت قراردادن ماهواره در مدار پایین را داریم و آینده فضایی ما از نگاه تلفیق ماهواره در مدار با این پایگاه تضمین شده است.


رئیس گروه فضایی صاایران با بیان اینکه اکنون زیر ساخت قراردادن ماهواره در مدار لئو(مدارهای کم ارتفاع) برای ما فراهم شده، تأکید کرد: کشورهای بزرگ دنیا در سال‌های اخیر به پرتاب ماهواره‌های پر تعداد و سبک در مدارهای پایین جو روی آورده‌اند.

شهرابی تأکید کرد: کشوری که از قابلیت پرتاب ماهواره برخوردار باشد، عملا می‌تواند در این عرصه با کشورهای بزرگ رقابت کند. این زیر ساخت به این معنا است که ما تمام کاربری‌های آتی کشور  از جمله کاربری‌ موقعیت یابی، مخابرات و سنجش از دور از فضا، را می‌توانیم مبتنی بر توانایی‌های داخلی  پیگیری کنیم.


/ 0 نظر / 29 بازدید