چه زیباست این نصیحت شهدا:ما از حلالش گذشتیم ؛


شما نمی توانید از حرامش بگذرید؟!التماس تامل..

/ 0 نظر / 3 بازدید